Inleiding over IT/OT-convergentie 101

Het overbruggen van de kloof tussen fysieke en digitale mogelijkheden in productieomgevingen levert een aanzienlijk concurrentievoordeel op. De voordelen: grotere wendbaarheid en flexibiliteit, lagere kosten, minder uitvaltijd, betere productiviteit en snellere, slimmere beslissingen. Bedrijven die deze convergentie niet verwelkomen zullen van de markt verdwijnen of achterop geraken. Hun productieactiviteiten bestaan nog steeds in twee volledig gescheiden werelden: de traditionele, fysieke wereld van de operationele technologie (OT) en de datagestuurde wereld van de digitale technologie (IT). Hoewel er uitdagingen moeten worden overwonnen om de twee samen te brengen, is het risico als u dat niet doet heel reëel – vooral wanneer concurrenten de sprong wagen.

IT/OT-convergentie is een essentieel onderdeel van intelligente productie

Wat is IT/OT-convergentie?

Eenvoudig gezegd is IT/OT-convergentie de integratie van IT-systemen met OT-systemen. Het is essentieel voor intelligente productie en industriële IoT-initiatieven. Om deze twee systemen zo goed mogelijk te kunnen samenbrengen, is het belangrijk eerst de kernonderdelen van elk systeem te begrijpen.

 • IT-systemen beheren gegevens.

  Ze omvatten hardware, software en toepassingen voor het creëren, opslaan, beveiligen, delen en verwerken van gegevens. Dit is het domein van datacenters, cloud computing en internet. IT-systemen vormen vaak een breed en ingewikkeld netwerk.
 • OT-systemen controleren de fysieke wereld.

  OT omvat hardware en software die een verandering detecteren of veroorzaken door directe monitoring en/of controle van industriële apparatuur, assets, processen en gebeurtenissen binnen een bedrijf. OT-systemen kunnen gebruikmaken van geavanceerde controle- en data-acquisitiesystemen (SCADA), gedistribueerde controlesystemen (DCS), programmeerbare logische besturingen (PLC's) en andere technologieën, maar ze maken doorgaans geen deel uit van een netwerk buiten de muren van het bedrijf.
Venndiagram aan de linkerkant: IT: Data en de stroom van digitale informatie en aan de rechterkant staat: OT: Werking van fysieke processen en de machines gebruikt om ze uit te voeren 

De nadelen van een gescheiden IT en OT

IT- en OT-systemen opereren doorgaans in afzonderlijke sferen. Door de snelle toename van verbonden "Industrial Internet of Things" (IIoT) is de behoefte aan realtimegegevens en -analyse echter exponentieel toegenomen. Innovaties op het gebied van edge computing, artificiële intelligentie, machine learning en communicatie tussen machines blijven de mogelijkheden vergroten. Het gescheiden houden van IT en OT brengt een bedrijf in een nadelige positie doordat het op de volgende manieren beperkt wordt:

 • Kansen identificeren en risico's opsporen met behulp van de enorme hoeveelheid gegevens die apparaten, apparatuur en machines met sensoren produceren. In plaats daarvan moeten ze gegevens uit verschillende bronnen handmatig samenvoegen.
 • Zorg voor een alomvattende en gecoördineerde aanpak van cyberbeveiliging om de kans dat cybercriminelen profiteren van kwetsbaarheden te verkleinen.
 • Gebruik digital twins om proactief te beoordelen hoe omgevingsfactoren, ongunstige gebeurtenissen, veranderingen in de workflow of personeelsschommelingen de productkwaliteit of de productie zullen beïnvloeden.
 • Gebruik augmented reality (AR) in een verbonden systeem om activiteiten op afstand te onderhouden, opleidingssimulaties te verbeteren en mensen door complexe processen en herstellingen te leiden.
 • Gebruik voorspellende onderhoudsanalyse om potentiële uitvaltijd door defecte machines te voorkomen.
 • Gebruik cloudservices en edge computing voor verbeterde analytische en gegevensopslagmogelijkheden.
Citaat

"Bedrijven moeten nu effectief uitvoering geven aan de prioriteiten die ze hebben gesteld op het gebied van operationele mogelijkheden op afstand, datagestuurde besluitvorming en veerkracht in hun technologie en operationele mogelijkheden om de volatiele marktdynamiek te ondersteunen."

Jonathan Lang
Research manager, Worldwide IT/OT Convergence Strategies bij IDC1

De voordelen van IT/OT-convergentie

Door IT en OT te integreren in een naadloos, holistisch systeem dat productie- en bedrijfsfuncties omvat, krijgen bedrijven toegang tot realtime, bruikbare gegevens en analyses voor de hele organisatie, zodat ze in staat zijn tot het volgende:

 • Sneller betere beslissingen nemen
 • Processen doeltreffend automatiseren
 • Anticiperen op en oplossen van problemen met de productie en de toeleveringsketen
 • De productie op- of afschalen naargelang de vraag
 • De impact van geplande uitvaltijd minimaliseren
 • Gebieden met onderbenutting identificeren
 • De tracering van assets centraliseren
 • Procescontrole vereenvoudigen
 • Service Level Agreements (SLA's) en naleving van regelgeving verbeteren
 • Activiteiten beheren vanaf een gecentraliseerd dashboard

IT/OT-convergentiestrategie: uitdagingen overwinnen

Voor een succesvolle IT/OT-convergentie moeten bedrijven bewust omgaan met opleiding, cross-training en samenwerking. Beide partijen moeten goed op de hoogte zijn van de dagelijkse activiteiten, behoeften, uitdagingen en risico's van de ander, en ze moeten productief samenwerken ten behoeve van de organisatie als geheel. Gedeelde verantwoordelijkheid, gedefinieerde processen, duidelijke KPI's en een verbintenis tot open communicatie zullen de teams in staat stellen de uitdagingen van IT/OT-convergentie duidelijk te beoordelen en met succes te overwinnen. Hier volgen enkele van de meest voorkomende IT/OT-convergentieproblemen en enkele manieren om ze op te lossen.

Uitdaging Probleem Oplossing
Verouderde apparatuur De levensduur van IT-apparatuur is over het algemeen 3-5 jaar. Industriële apparatuur kan tientallen jaren na ingebruikname nog steeds in goede staat verkeren – met decennia oude technologie aan boord. Plaats een IT-systeem voor gegevensuitwisseling bovenop een OT-systeem om gegevens te verzamelen en te verwerken zonder de bestaande operationele hardware aan te passen.
Mogelijkheden van apparaten Sommige randapparaten zijn mogelijk minder geschikt voor het ontvangen en verwerken van inkomende gegevens dan voor het genereren en verzenden ervan. Schakel een ervaren applicatieontwikkelaar in, want gepersonaliseerde applicaties zullen altijd nodig zijn voor effectieve edge computing.
Compatibiliteit Een gebrek aan gedeelde normen of protocollen kan ertoe leiden dat IT- en OT-systemen niet op symbiotische wijze kunnen samenwerken. Kies hardware- en softwareleveranciers die een grote verscheidenheid aan industriële protocollen, standaard-API's en moderne IIoT-protocollen zoals MQTT ondersteunen.
Capaciteit van IT-systemen Alle gegevens van industriële machines en andere randapparatuur moeten worden verzameld, opgeslagen, geanalyseerd en gedistribueerd om van enig nut te zijn. Identificeer en betrek in een vroeg stadium een operations- en een IT-verantwoordelijke. Samenwerking is essentieel bij het beslissen over het beheer van de gegevens.
Schaalbaarheid De productie moet vaak in een oogwenk worden aangepast aan veranderende behoeften van klanten, problemen in de toeleveringsketen, problemen met leveranciers, enz. Stel duidelijke verwachtingen en verantwoordingsplicht vast voor iedereen die door een verandering wordt beïnvloed. Implementeer processen om de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste mensen te krijgen.
Beveiliging Alles wat met het internet is verbonden, komt in aanmerking voor een verwoestende cyberaanval. Meer "IIoT's" = een groter aanvalsoppervlak. Verminder het aantal kwetsbaarheden dat een hacker kan uitbuiten door sterke grenzen te creëren tussen bedrijfs- en procescontrolenetwerken. Zet flexibele cyberbeveiligingsarchitecturen in om individuele apparaten te beveiligen.
Redundantie/failover Kritieke operaties kunnen zich geen uitval van IT-systemen veroorloven. Een uptime van 99,999% is essentieel. Ontwerp redundantie in gegevensuitwisselingssystemen. Betrouwbare, veerkrachtige hybride edge/cloud-architecturen maken fallback-gegevensuitwisseling en -verwerking aan de rand of in de cloud mogelijk.
Kloof in vaardigheden Veel organisaties missen de vaardigheden of expertise om hun IT- en OT-systemen succesvol te integreren. Schakel een ervaren systeemintegrator in om samen met een productie-ingenieur het systeem voor gegevensuitwisseling en analyse te ontwerpen. Gebruik toepassingen die geen of weinig code bevatten om meer mensen te ondersteunen.

Hoe de experts van Brady u kunnen helpen

Interconnectiviteit en gegevensanalyse zijn niet alleen leuk om te hebben – ze kunnen uw activiteiten aanzienlijk veranderen. De modernisering van uw productieactiviteiten door IT/OT-convergentie hoeft niet duur te zijn. Al meer dan 100 jaar werkt Brady nauw samen met zijn klanten om moeilijke productieproblemen op te lossen en toekomstgericht te ontwerpen. Met een specifieke focus op productie ontwerpen we ecosystemen voor industriële gegevensuitwisseling. We kunnen u helpen bedrijfs- en processystemen te verbinden voor:

 • Real-time informatie – u weet wat er gebeurt, wanneer het gebeurt – en waarom
 • Operationele flexibiliteit – snel aanpassen aan veranderende productiebehoeften
 • Naadloze productiviteit – assets en voorraden holistisch beheren en opschalen op aanvraag
 • Gepersonaliseerde oplossingen – eenvoudig aanpassen van workflows en gegevensuitwisseling
BLOG

Lees meer over de transformatie van intelligente productie

Een persoon scant een productiedocument met een RFID-scanner 

RFID vs. barcodes voor de tracering van assets: hoe maakt u de juiste keuze voor uw bedrijf?

Ongeveer alles is voorzien van een label dat belangrijke informatie bevat waarvan kopers, verkopers of producenten op de hoogte moeten zijn. Hoewel de meesten van ons bekend zijn met barcodes en QR-codes, kan de technologie die daarbij komt kijken verrassend zijn.
LEES VERDER
RFID-chip voor het traceren van assets

Traceren van assets met RFID: wat is het en hoe werkt het?

Een betere besluitvorming begint met hoogwaardige, datagestuurde inzichten. Een uitstekende manier om het grote geheel te zien is met RFID-technologie (radiofrequentie-identificatie). Hiermee kunnen bedrijven de locatie van assets bewaken en controle krijgen over belangrijke inkomstengenererende processen. RFID-technologie is efficiënt en kosteneffectief en is het traceringssysteem bij uitstek geworden voor industrieën wereldwijd.
LEES VERDER

Bouw vandaag nog uw Smart Factory met Brady

We bespreken graag met u wat een flexibele productieomgeving voor u kan betekenen.