menu

Labels

Labels volgens eigenschap

Printers

Software

Lockout Tagout

Veiligheidssignalisatie

Leidingmerkers

Meer producten

WEEE (AEEA)/RoHs

RoHS
 
Op 27 januari 2003 stelde de Europese Unie twee nieuwe richtlijnen samen die bekend zijn als AEEA en RoHS.
 
1. AEEA: Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA - WEEE)
 
 • Deze richtlijn betreft de eisen voor inzameling en verwerking van elektronische en elektrische apparatuur (EEA) aan het einde van de levensduur van het product.
 • Inwerkingtreding: vanaf 13 augustus 2005
 • De EEA die moet worden ingezameld dient vanaf 13 augustus 2005 op een juiste wijze te kunnen worden geïdentificeerd.
 • De AEEA-markering is vastgelegd in EN 50419 en het symbool van een doorkruiste verrijdbare afvalcontainer is één van de correcte methoden.
 • Iedere producent in elk van de EU-lidstaten is verplicht een 'terugname van marktaanbod' te organiseren of zich in te schrijven bij een inzamelingsplan. 
 • Iedere producent dient informatie te verstrekken over hergebruik en verwerking, en wel binnen het jaar nadat nieuwe EEA op de markt is gebracht, zodat de hergebruikscentra, verwerkings- en recyclingsinrichtingen aan de richtlijnen kunnen voldoen.
 
2. RoHS: Restriction of Certain Hazardous Substances
 
 • Beperkt de verkoop van elektrische en elektronische producten die bepaalde giftige stoffen bevatten: lood, kwik, chroom, cadmium, gebromeerde vlamvertragers (PPB's en PBDE's)
 • Inwerkingtreding: vanaf 1 juli 2006
 
Lijst van elektrische en elektronische apparatuur:
 
 • Grote huishoudelijke apparaten (koelkast, wasmachine, magnetron, ...)
 • Kleine huishoudelijke apparaten (stofzuiger, strijkijzer, haardroger, ...)
 • IT & telecommunicatieapparatuur (mainframe, personal computer, ...)
 • Consumentenapparatuur (radiotoestel, televisietoestel, videoapparatuur, geluidsapparatuur, ..)
 • Verlichtingsapparatuur (TL-buizen, ontladingslampen, ...)
 • Elektrisch gereedschap (boormachine, draaibank, schuurmachine, grasmaaier, ...)
 • Speelgoed (trein/autoracebaan, computerspelletjes, ...)
 • Medische hulpmiddelen (radiotherapeutische apparatuur, elektrocardiologische apparatuur, ...)
 • Meet- en controle-instrumenten (weeg-, meetapparaat, ...)
 • Automaten (verschillende)
 
Naleving van AEEA en RoHS is verplicht voor alle producenten die vervaardigen, importeren, exporteren en distribueren naar de EU.
 
3. Verklarende woordenlijst
 
WEEE: Waste from Electrical and Electronic Equipment
RoHS: Restriction of certain Hazardous Substances
SCW: Small Chemical Waste
 
AEEA: Afgedankte Elektrische & Elektronische apparaten
BGS: Beperking van het Gebruik van bepaalde gevaarlijke Stoffen
BEEA: Beheer Elektrische en Elektronische Apparatuur
KCA: Klein Chemisch Afval
Error: An unexpected error occurred on a 'ListComponent' component with Guid 'e14bb6fe-6cc3-4fc2-be89-8880d23ee82d' on content item 'WEEE RoHs' with Guid 'e14bb6fe-6cc3-4fc2-be89-8880d23ee82d', exception message: Component has a missing or misconfigured datasource. The item source is NOT a ListComponent template. Check the content item's presentation details for a misconfigured ListComponent.