menu
Snelbestellijst
Voer de Brady-orderreferentie hieronder in:
Voorbeeld: M210, 150243, M7-R4300
 
Dit product zit al in je winkelwagen. We passen de hoeveelheid aan.
Wis of corrigeer fouten om verder te gaan

Labels

Labels volgens eigenschap

Printers

Software

RFID

Lockout Tagout

Veiligheidssignalisatie

Leidingmerkers

Meer producten

REACH

Reach

INLEIDING EN BRADY-BELEID

Vanaf juni 2007 is de Europese Regelgeving 1907/2006 betreffende de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemicaliën (REACH) van kracht.

Het doel van de wetgeving is het beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico’s die voortvloeien uit het gebruik van chemicaliën. Er is 7 jaar discussie voorafgegaan aan de goedkeuring van deze wetgeving door het Europese Parlement en ze zal de komende 20 jaar invloed hebben op de productie en de import van stoffen voor de Europese markt, of ze nu alleenstaand voorkomen of in bereidingen of in producten.

Twee van de belangrijkste verplichtingen van REACH zijn:
  1. de registratie van alle substanties (in al hun vormen) die op de Europese markt worden gebracht en
  2. de communicatie over Zeer Zorgwekkende Stoffen (verder SVHC’s genoemd – “substances of very high concern”) die aanwezig zijn in producten die op de Europese markt worden gebracht.

1.1 REGISTRATIEVERPLICHTING

Alle chemische stoffen van één ton of meer per jaar moeten worden geregistreerd. Afhankelijk van de volumes en het mogelijke gevaar van de substantie moet dit gebeuren in 2010, 2013 of 2018 en kan dit (dure) tests inhouden om het effect op de menselijke gezondheid en het milieu te beoordelen. Stoffen die al aanwezig waren op de Europese markt moesten voor 1/12/2008 worden geregistreerd om op de markt aanwezig te mogen blijven na deze datum. Wanneer de voorafgaande registratie niet tijdig is gebeurd, moeten deze stoffen van de Europese markt verdwijnen.

Brady-Actions

Het voorbije jaar onderzocht Brady de diverse verantwoordelijkheden van de verschillende rollen die ze moet spelen onder de REACH-wetgeving. Als importeur bekeken we alle hoeveelheden die we in Europa invoeren en vermits we nooit één ton of meer importeerden van eender welke stof, hebben we geen registratieverplichtingen. Als eindgebruiker stond Brady in nauw contact met haar leveranciers om de vereiste bevestiging te krijgen dat zij, of hun subleveranciers, de betreffende stoffen zullen registreren. Nu de voorafgaande registratieperiode is beëindigd, is Brady verheugd te kunnen bevestigen dat we geen verstoring van onze producttoeleveringen verwachten ten gevolge van de registratieverplichting van ons of van onze leveranciers.

1.2. ZEER ZORGWEKKENDE STOFFEN (SVHC – “SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN")

Het Europese Chemische Agentschap (ECHA) zal, op basis van de testresultaten, bepalen of sommige stoffen aan beperkingen moeten worden onderworpen of moeten worden geautoriseerd voor bepaalde toepassingen. Op een eerste “Candidate list” die gepubliceerd werd op 28/10/2008, werden al 15 SVHC’s geïdentificeerd (https://echa.europa.eu/nl/candidate-list-table).

Op 13 januari 2010 werden 14 SVCHs toegevoegd aan deze lijst. Op termijn zullen maar liefst 3000 stoffen (!) verder worden onderzocht.

Brady-Actions

In een eerste fase hebben we getracht zicht te krijgen op de aanwezigheid van deze 15 SVHC’s in alle producten die we verkopen op de Europese markt. Momenteel contacteren we onze leveranciers om informatie te verkrijgen over de eventuele aanwezigheid van de bijkomende 14 SVHCs die recent verschenen. Onder REACH zijn we verplicht om onze klanten te informeren over de aanwezigheid van een SVHC-gehalte >0,1 % w/w (gewichtspercentage) in producten verkocht in Europa. Eens de restricties en autorisaties van een stof bekend worden gemaakt, moet Brady daaraan beantwoorden door eventueel de respectievelijke producten aan te passen. Wanneer er een product wordt ontdekt met een SVHC zal Brady haar klanten informeren, en wordt een handleiding ter beschikking gesteld voor veilig gebruik. Momenteel kan u in de REACH-sectie van onze website snel gedetailleerde informatie opvragen over destatus van SVHC’s op productniveau.

2. BRADY-ORGANISATIE 
Het voorbije anderhalf jaar werkten er bij Brady 13 mensen aan de voorbereiding op deze wetgeving. In Europa is er voor elke site een team REACH-coördinatoren opgericht. Deze coördinatoren staan in nauw contact met de leveranciers om de gevraagde SVHC-informatie op te vragen en de feedback op de vragen van de klanten te organiseren . Gelieve voor specifieke vragen betreffende onze producten en REACH contact op te nemen met uw lokale REACH-coördinator (zie lijst onderaan) of met uw lokale klantendienst medewerker

3. VEEL GESTELDE VRAGEN

http://echa.europa.eu/reach/faq_en.asp

4. EXTERNE LINKS

U vindt meer informatie over de wetgeving op

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

https://echa.europa.eu/nl/home

5. SVHC CERTIFICATEN

Druk hier een certificaat af over het niet-gebruik van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s – “substances of very high concern”) onder REACH 1907/2006/EG van uw standaard onderdelen, of vind een instructie voor veilig gebruik / veilige omgang indien een SVHC aanwezig zou zijn!

Error: An unexpected error occurred on a 'ListComponent' componentwith Guid '1fcc7403-06dc-4d9c-8e08-b5862bbf5cf6' on content item 'Brady REACH' with Guid '1fcc7403-06dc-4d9c-8e08-b5862bbf5cf6', exception message: Component has a missing or misconfigured datasource. The item source is NOT a ListComponent template. Check the content item's presentation details for a misconfigured ListComponent.

{{itemAddedCount}} artikel toegevoegd aan winkelwagen

{{itemAddedCount}} artikels toegevoegd aan winkelwagen

Subtotaal ({{totalItemCount}}): {{subtotal}}
Kassa
Producten toegevoegd
Aantal
Prijs
{{item.DisplayName}}
{{item.CustomerSpecificDisplayName || item.DisplayName}}
{{item.CustomerSpecificDisplayName || item.DisplayName}}
{{item.DisplayName}}
Artikelnummer: {{item.CatalogNumber}}
Uw artikelnummer: {{item.CustomerSpecificCatalogNumber}}
Aantal: {{item.ProductQuantity}}
Aantal: {{item.Quantity}}
Prijs: {{item.FormattedProductPrice}}

Er was een probleem met het toevoegen van uw artikel. Probeer het opnieuw.