Veiligheidssignalisatie – Richtlijnen en wetgeving

Europese richtlijn (92/58/EEG)

De belangrijkste bepalingen zijn :

  • De werkgever moet voorzien in of zich vergewissen van het bestaan van de nodige veiligheidssignalisatie op het werk die voldoet aan de gestelde eisen in deze richtlijn.
  • De werkgever dient te voorzien in een degelijke opleiding betreffende de gebruikte veiligheidssignalisatie en dient zijn werknemers goed te informeren.
  • De veiligheidssignalisatie dient te gebeuren door pictogrammen.
  • Pictogrammen moeten eenvoudig zijn en zonder overbodige details.
  • De minimumvereisten zoals vorm en kleur worden in deze richtlijn vastgelegd.
  • Lichte afwijkingen zijn toegelaten zolang dezelfde mening wordt overgedragen.
Belgische Wetgeving
Belgische wetgeving
Deze omzetting gebeurt voor het Koninklijk Besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalisatie op het werk. Dit KB verscheen in het Belgische Staatsblad op 19/09/97 en legt de minimumvereisten van deze signalisatie vast.

Nederlandse Wetgeving
Nederlandse wetgeving
Het Koninklijk Besluit 530 van 1 oktober 1993 tot “vaststelling van minimumvoorschriften voor de veiligheids-signalisatie op het werk” regelt de veiligheidssignalisatie in Nederland. Dit Koninklijk Besluit is volledig gebaseerd op de Europese richtlijn 92/58/EEG. In deze catalogus zijn de pictogrammen waar relevant ook aangepast aan de NEN 3011, NEN 6088, ISO 7010, ISO3864-1 en NEN-EN 61310-1
Indien u meer informatie wenst ...

Brady Corporation vervaardigt en levert totaaloplossingen voor de identificatie en beveiliging van mensen, producten en plaatsen. De producten van Brady verbeteren de veiligheid, productiviteit en prestaties van klanten en omvatten kwalitatieve labels, pictogrammen, veiligheidsproducten, printers en software. Het bedrijf werd opgericht in 1914 en heeft klanten in de elektronica, telecommunicatie, fabricage, elektrische markt, bouw, medische sector, luchtvaart en tal van andere sectoren.


Niet contractuele foto's. De producten kunnen licht afwijken van de afbeeldingen op de website.
Alle prijzen zijn excl. BTW. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of correcties.