CLP/GHS-symbolen en gevarenklassen

GHS01 - Explosief

 • Explosieven
 • Zelfontledende stoffen
 • Organische peroxiden
GHS02 - Vlam

 • Ontvlambare stoffen
 • Pyroforen
 • Zelfverhitting
 • Stoot ontvlambaar gas uit
 • Zelfontledende stoffen
 • Organische peroxiden
GHS03 - Oxiderend

 • Oxidatiemiddelen
GHS04 - Gascilinder

 • Gassen onder druk
GHS05 - Bijtend

 • Bijtend voor de huid/brandwonden
 • „„Oogletsel
 • „„Bijtend voor metalen
GHS06 - Ernstige toxiciteit

 • Acute toxiciteit (dodelijk of toxisch)*
Het GHS-symbool voor acute toxiciteit wordt 
gebruikt voor minder ernstige toxiciteit.
GHS07 - Acute toxiciteit

 • Irriterend (huid en ogen)
 • Huidallergeen
 • Acute toxiciteit (schadelijk)*
 • Verdovende effecten
 • Infectie van de luchtwegen
 • Gevaarlijk voor ozonlaag (niet verplicht)

Het GHS-symbool voor ernstige toxiciteit wordt gebruikt voor dodelijke en ernstige toxiciteit.

GHS08 - Gezondheidsgevaar 

 • Kankerverwekkend
 • Mutageniteit
 • Voortplantingstoxiciteit
 • Sensibilisatie van de luchtwegen
 • Doelorgaantoxiciteit
 • Aspiratietoxiciteit
GHS09 - Milieu

 • Toxisch voor het aquatisch milieu
Indien u meer informatie wenst ...

Brady Corporation vervaardigt en levert totaaloplossingen voor de identificatie en beveiliging van mensen, producten en plaatsen. De producten van Brady verbeteren de veiligheid, productiviteit en prestaties van klanten en omvatten kwalitatieve labels, pictogrammen, veiligheidsproducten, printers en software. Het bedrijf werd opgericht in 1914 en heeft klanten in de elektronica, telecommunicatie, fabricage, elektrische markt, bouw, medische sector, luchtvaart en tal van andere sectoren.


Niet contractuele foto's. De producten kunnen licht afwijken van de afbeeldingen op de website.
Alle prijzen zijn excl. BTW. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of correcties.